Výber Nadradenej položky Emailu z ľubovoľného modulu

Používateľ by mohol mať možnosť cez nastavenie v Administrácii určiť, položky ktorých modulov (Projekty, Príležitosti, Úlohy, Denníky, ...) sú v jeho ponímaní Nadradenými položkami pri práci s Emailami.
Výberom nadradenej položky priamo v dolnom menu na karte Emailu by tak mal možnosť na jeden klik vytvoriť väzbu na požadovanú položku.
Aktuálna možnosť výberu (Projekt/Príležitosť/Marketingová kampaň) môže byť pre určitú skupinu klientov obmedzujúca/nepostačujúca.
Napríklad modul Úlohy je v aktuálnej verzii veľmi silný modul, ktorý je možné použiť na viacero spôsobov, a bolo by veľmi praktické, ak by sme jednoduchým spôsobom dokázali priradiť email k úlohe.

Plánováno Autor návrhu: Viliam Jachymovič Poslední hlas: 26 říj, '20 Komentáře: 0

Přidat komentář

0 / 1,000

* Vaše jméno bude veřejně viditelné

* E-mail nebude zobrazen u návrhu