Klávesové zkratky - pište, které vás zajímají

26 Hlasy

Pište vaše návrhy na zkratky, např.:

- otevření nové příležitosti, deníku, projektu, apod.
- vazba s novou položkou, vazba s existující položkou
- uložení okna (Ctrl+S)

Plánováno Autor návrhu: Moderator Poslední hlas: 26 čvc, '21 Komentáře: 5

Komentáře: 5