Odkliknout úkol jako splněný přímo v seznamu úkolů

Tento návrh byl sloučen s dalším návrhem:

in-cell editing