Propojeni eWay DB s 3D google mapami

Tento návrh byl sloučen s dalším návrhem:

Mapové podklady so značkami