Možnosť priradiť do eWay-CRM akýkoľvek email (bez podmienky) - možnosť sledovať všetky odchádzajúce

119 Hlasy

V eWay-CRM nám chýba pri sledovaní odoslaných emailov voľba, "Odchádzajúce emaily => Sledovať všetky emaily" bez podmienky => súčasne s touto funkciou by mala do možnosti nadradenej položky pribudnúť aj možnosť priradiť email k Spoločnosti/Kontaktnej osobe.

Okrem toho by mala veľký prínos aj možnosť priradiť akýkoľvek došlí email do eWay-CRM opätovne bez podmienok => vyžaduje to rovnaké rozšírenie nadradenej položky

Zvažuje se Autor návrhu: Moderator Poslední hlas: 12 led Komentáře: 3

Komentáře: 3